Tip
Kód: 78

Časopis Verbum (3/23): Návrat k prírode

€8
Skladom

Témou tretieho čísla časopisu Verbum je "Návrat k prírode".

 

Objavte aj webovú stránku časopisu: verbumcasopis.sk

Kategória: Časopis Verbum
JESENNÝ VERBUM JE O NÁVRATE K PRÍRODE
 
Benedikt XVI. videl v záujme o „ekológiu prírody“ prvý krok k „ekológii človeka“. Uvedomenie si naliehavej povinnosti chrániť prírodu má pri poctivom premýšľaní viesť k prehodnoteniu chápania ľudskej slobody.
Tretie tohtoročné číslo Verbumu nadväzuje na tento Benediktov program. Jednak tým, že očisťuje sekulárny pohľad na ekológiu od najrozličnejších iracionalít, a zároveň tým, že predkladá kresťanský pohľad na ekologickú konverziu ako oslobodenie od pozitivistickej a technologickej mentality, ktorá človeka uzatvára pred transcendenciou a bráni mu vidieť svet ako Božie stvorenie.
 
Okrem toho v časopise nájdete aj ďalšie články:
➡ Marián Kuna o probléme hodnotovej neutrality štátu
➡ Michal Malatinský o ekologických príležitostiach pre kresťanov
➡ Monika Šmeringaiová o antinatalizme
➡ Petr Dvořák o desaťročí pontifikátu pápeža Františka
➡ Marek Godovič o putovaní za site-specific umením na Honte a Tekove
 
... a veľa ďalšieho.